Bibl 192

Mihael Zagajšek in njegova dela


analitična raven:
avtor: Stabej, Jože
naslov: Mihael Zagajšek in njegova dela
monografska raven:
naslov:
impresum:
datum: 1973
obseg enote enota: pp : 43–72