Ms 032

Duhovne vaje na Kalobju 1773

Zvezek Duhovnih vaj v obliki podrobno sestavljenih meditativnih govorov, ki jih je kalobski župnik Mihael Zagajšek napisal (verjetno za post) leta 1773.Duhovne ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka NSAMb : Zapuščine duhovnikov. Zagajšek Mihael 1
vsebina rokopisa:
povzetek:

Zvezek Duhovnih vaj v obliki podrobno sestavljenih meditativnih govorov, ki jih je kalobski župnik Mihael Zagajšek napisal (verjetno za post) leta 1773.

Duhovne vaje obsegajo uvod in šest meditacij. V uvodu pisec pove, da bodo poslušalci v farni cerkvi na Kalobju premišljevali ta besedila tri dni; vsak dan je bilo prebrano po eno besedilo zjutraj in eno proti večeru. Vsaka meditacija vsebuje po enotno zasnovani kompoziciji: uvodni del z najavo teme, nato molitev mašnika kleče pred razpelom za dar Svetega Duha njemu in poslušalcem, sledita dva glavna dela meditacije in na koncu epilogus. Nastopa klasična petdelna zgradba, ki jo zasledimo tudi v Zagajškovih pridigah.

Tema celotnih Duhovnih vaj je premišljevanje o nujnosti in neizbežnosti smrti in o pomembnih posledicah, ki jih ima za človekovo življenje spominjanje smrti, kakor tudi pozaba njegovega neizbežnega konca.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Zagajšek, Mihael
naslov izvirni lat. : Hæc Exercitia proposita fuerunt 1773 in Ecclesia Parochiali B. V. Mariæ in Callobje a R. D. Michaële Saigaischegg Parocho indigno tunc t͠poris Loci.
naslov uredniški slov. : Duhovne vaje na Kalobju 1773
incipit slov. : Kar nar vezh ludi odpela od tiga zilla, inu konza, h' katerimu so oni stvarjeni, je le ta urshoh, kir oni nimajo nobeniga strahu ta smartni neglauni greh dopernesti, se zellu nizh nabojijo svojo vezhno dusho pogubiti, temuzh oni uſse tu dobru sanihzhujejo, inu tu greshnu lubio ...
eksplicit: dai, dai niem inu nam uſsim uskupei greſhnikam to pravo luzh tvoje svete gnade, da bodemo mi mogli naſho pregreho prou sposnati, eno pravo pokuro storiti!.. naſhe grehe objokati!.. inu enu pravu brumnu, bogabojezhe shiuleine pelati!.. tebi svestu slushiti tukai na timu sveitu, na unimu pak tebe na uſe vezhne zhaſse gledati, inu ushivati. amen.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Debelejši, močan papir, razmik med žicami 23 mm, vodna znamenja v pregibu, ne razberem.

obseg:
opomba: Snopič sestavlja 14 preganjenih in sešitih pol, k temu snopu je na koncu privezana še dodatna preganjena pola (zadnja dva lista) – piscu je očitno zmanjkovalo prostora za sklepni del besedila. Brez foliacije.
dimenzije list enota: mm :
višina: 205
širina: 160
opis rok roke: 1 :
opomba o roki pisar: Zagajsek :

Napisala ena roka – avtograf Mihaela Zagajška.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Kalobje
čas nastanka: 1773
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-06-28Matija Ogrin: Prvi opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 032. Zagajšek, Mihael: Duhovne vaje na Kalobju 1773. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_032/VIEW/ [ datum dostopa ]