Bibl 195

Prispevki k protireformacijski dobi


analitična raven:
avtor: Rupel, Mirko
naslov: Prispevki k protireformacijski dobi
monografska raven:
naslov: SR
impresum:
datum: 1951
obseg enote enota: vol : IV
obseg enote enota: pp : 238–243