Bibl 196

Prispevki k protireformacijski dobi


analitična raven:
avtor: Rupel, Mirko
naslov: Prispevki k protireformacijski dobi
monografska raven:
naslov: SR
impresum:
datum: 1954
obseg enote enota: vol : V–VIII
obseg enote enota: pp : 178–194