Bibl 204

Neznana starejša uradovalna slovenica s Štajerskega (1677–1803)


analitična raven:
avtor: Golec, Boris
naslov: Neznana starejša uradovalna slovenica s Štajerskega (1677–1803)
monografska raven:
naslov: A
impresum:
datum: 2004
obseg enote enota: vol : 27
obseg enote enota: pp : 307–321