Bibl 203

Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe


analitična raven:
avtor: Golec, Boris
naslov: Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe
monografska raven:
naslov: Kronika
impresum:
datum: 2007
obseg enote enota: vol : 55
obseg enote enota: pp : 201–230