Bibl 210

Kratka zgodovina slovenskega slovstva. I. Od začetka do marčne revolucije


monografska raven:
naslov: Kratka zgodovina slovenskega slovstva. I. Od začetka do marčne revolucije
impresum:
mesto publikacije: Ljubljana
izdal: Katoliška bukvarna
datum: 1917