Bibl 211

Zgodovina slovenskega naroda


monografska raven:
avtor: Gruden, Josip
naslov: Zgodovina slovenskega naroda
impresum:
mesto publikacije: Celovec
izdal: Mohorjeva
datum: 1910–1916