Bibl 221

Slovenske prisege loških in blejskih kmetov iz prve polovice 17. stoletja.


analitična raven:
avtor: Kos, Milko
naslov: Slovenske prisege loških in blejskih kmetov iz prve polovice 17. stoletja.
monografska raven:
naslov:
impresum:
datum: 1941
obseg enote enota: vol : XXII
obseg enote enota: pp : 71–74