Ms 103

Prisega in poklonitev škofjeloških meščanov in podložnikov 1615

Poklonitvena prisega podložnikov gospostva Škofja Loka novemu freisinškemu škofu Štefanu von Seibolsdorfu (1612–1618), datirana 12. maja 1615. Sestavljena je iz ...

identifikator rokopisa:
država: Nemčija
naselje: München
identifikacijska številka BHStM : HL-4, Fasz. 46/319
vsebina rokopisa:
povzetek: Poklonitvena prisega podložnikov gospostva Škofja Loka novemu freisinškemu škofu Štefanu von Seibolsdorfu (1612–1618), datirana 12. maja 1615. Sestavljena je iz nagovora podložnikom in skupne prisege zbranih kmetov. Meščanov razen v naslovu ni zajela. Izvirnik nastal v Škofji Loki, prepis morda v Freisingu.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega, socialni izvor: uradovalni :
naslov izvirni nem. : Aydt- vnd Huldigung der Laackherischen Burgerschafft, auch Herrschafts Vndterthanen. 1615. 12. May.
naslov uredniški slov. : Prisega in poklonitev škofjeloških meščanov in podložnikov 1615
incipit slov. : Temu Visoku vrednimu Firſu inu gospudu, gospudo Stephanu Schkofu vfreising
eksplicit: kakor nam bog pomagai inu vsi suetniki.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije enota: mm :
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Škofja Loka
čas nastanka: 12. 5. 1615
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen po faksimilu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 103. Prisega in poklonitev škofjeloških meščanov in podložnikov 1615. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_103/VIEW/ [ datum dostopa ]