Bibl 224

Devinski prisežni obrazec z začetka 17. stoletja


analitična raven:
avtor: Merku, Pavle
naslov: Devinski prisežni obrazec z začetka 17. stoletja
monografska raven:
naslov: Jezikoslovni zapiski
impresum:
datum: 2002
obseg enote enota: vol : 8
obseg enote enota: pp : 153–156