Ms 098

Devinski prisežni obrazec z začetka 17. stoletja

Prisežni obrazec priče, da bo govorila resnico, nastal na gradu Devin v začetku 17. stoletja. Na istem listu je ponovljen začetek (incipit) istega obrazca. ...

identifikator rokopisa:
država: Italija
naselje: Trst / Trieste
identifikacijska številka AST : Archivio Duino (neurejen fond)
vsebina rokopisa:
povzetek: Prisežni obrazec priče, da bo govorila resnico, nastal na gradu Devin v začetku 17. stoletja. Na istem listu je ponovljen začetek (incipit) istega obrazca.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega, socialni izvor: uradovalni :
naslov uredniški slov. : Devinski prisežni obrazec z začetka 17. stoletja
incipit slov. : Taco mene Boch pomagai na moi posledgni dan
eksplicit: Car uem ino Bom Vprasan
seznam bibliografskih enot:
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 210
širina: 60
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Devin
čas nastanka ne po: 1610 ne pred: 1600 : Začetek 17. stoletja.
provenienca: Devin (Duino) - Državni arhiv v Trstu (Archivio di stato Trieste)
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen po objavi.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 098. Devinski prisežni obrazec z začetka 17. stoletja. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_098/VIEW/ [ datum dostopa ]