Bibl 228

Zgodovina »obravnavanih gorskih bukev« in postavitve kletarskega mojstra na Kranjskem


analitična raven:
avtor: Polec, Janko
naslov: Zgodovina »obravnavanih gorskih bukev« in postavitve kletarskega mojstra na Kranjskem
monografska raven:
naslov: GMS
impresum:
datum: 1937
obseg enote enota: vol : XVIII
obseg enote enota: pp : 87–109