Bibl 229

Protestantizem na Loškem. Ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja.


analitična raven:
avtor: Šega, Judita
naslov: Protestantizem na Loškem. Ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja.
monografska raven:
impresum:
datum: 2008
izdal: Zgodovinski arhiv Ljubljana
mesto publikacije: Škofja Loka