Bibl 232

Tomaž Hren in gornjegrajska sinoda l. 1604


analitična raven:
naslov: Tomaž Hren in gornjegrajska sinoda l. 1604
monografska raven:
naslov: Čas. Znanstvena revija Leonove družbe
impresum:
datum: 1912
obseg enote enota: vol : VI
obseg enote enota: pp : 49–57