Ms 100

Sinodalni dekret ljubljanskega škofa Hrena o porokah

Sinodalni dekret ljubljanskega škofa Tomaža Hrena o porokah, Gornji Grad, 6. februarja 1604. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : NŠAL 13, Sinode, fasc. 1/1, pag. 39-47
vsebina rokopisa:
povzetek: Sinodalni dekret ljubljanskega škofa Tomaža Hrena o porokah, Gornji Grad, 6. februarja 1604.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov izvirni lat. : Sequitur idem decretum slauico idiomate.
naslov uredniški slov. : Sinodalni dekret ljubljanskega škofa Hrena o porokah
incipit slov. : Svetiga Tridentinskiga Spraviſza ali Concilia DECRET
eksplicit: pred katerim nas vſih G. BUG miloſtivu obari. Amen.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 205
širina: 159
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 06. 02. 1604
provenienca: Gornji Grad – Škofija Ljubljana – Nadškofijski arhiv Ljubljana
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 100. Sinodalni dekret ljubljanskega škofa Hrena o porokah. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_100/VIEW/ [ datum dostopa ]