Bibl 244

Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici (1757–1762)


analitična raven:
naslov: Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici (1757–1762)
monografska raven:
naslov: Obdobja 36. Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne / Slovene Literary Manuscripts from the Middle Ages to the Long Nineteenth Century
impresum:
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 2017