Bibl 243

Od znanega k manj znanemu v 18. stoletju: od Škofjeloškega do Osapskega pasijona, od Stržinarjeve do Kadunčeve pesmarice, od pridig Janeza Svetokriškega do rokopisnih pridig s Koroškega


analitična raven:
avtor: Orel, Irena
naslov: Od znanega k manj znanemu v 18. stoletju: od Škofjeloškega do Osapskega pasijona, od Stržinarjeve do Kadunčeve pesmarice, od pridig Janeza Svetokriškega do rokopisnih pridig s Koroškega
monografska raven:
naslov: Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Druga, elektronska izdaja
urednik: Uredil Miha Preinfalk
impresum:
izdal: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja‌
izdal: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU‌
izdal: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU‌
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 2013