Index 003

Razglas, ki se je čital po ljubljanskih ulicah


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Razglas, ki se je čital po ljubljanskih ulicah
opomba regesta : (Vrhovnik omenja, da je pisano "v nemških črkah".) Razglas o obveznosti plačila 6 krajcarjev pristojbine za trgovce.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 1611
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 003. Razglas, ki se je čital po ljubljanskih ulicah. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_003/VIEW/ [ datum dostopa ]