Bibl 027

Zgodovina slovenskega slovstva I. Do začetkov romantike


monografska raven:
urednik: Legiša, Lino
urednik: Gspan, Alfonz
naslov: Zgodovina slovenskega slovstva I. Do začetkov romantike
impresum:
obseg enote enota: vol : 1
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 1956

Omenjeni rokopisi: