Index 007

Hrenov prevod papeževega dekreta z dne 3. avg. 1621


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Kapiteljski arhiv
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Hrenov prevod papeževega dekreta z dne 3. avg. 1621
opomba regesta : Hrenov prevod in avtograf privilegija, ki ga je izdal papež Gregor XV. za odpustke v gornjegrajski cerkvi Device Marije. Koblar navaja izvirno signaturo v kapiteljskem arhivu: fasc. 49, št.3.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gornji grad
čas nastanka: 3. avg. 1621
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 007. Hrenov prevod papeževega dekreta z dne 3. avg. 1621. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_007/VIEW/ [ datum dostopa ]