Index 026

Slovenski teksti v lepopisnih poskusih z novim peresom v kamniški Liber mortuorum iz leta 1671


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Kamnik
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
naslov: Slovenski teksti v lepopisnih poskusih z novim peresom v kamniški Liber mortuorum iz leta 1671
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Kamnik
čas nastanka: 1671
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 026. Slovenski teksti v lepopisnih poskusih z novim peresom v kamniški Liber mortuorum iz leta 1671. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_026/VIEW/ [ datum dostopa ]