Index 025

Fratri putnici


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Dunaj
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Fratri putnici
opomba regesta : Slovenska pesem v zbirki Gartlic za čas kratiti.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1670-04-30 : pred 30. apr. 1670
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 025. Frankopan, Fran Krsto: Fratri putnici. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_025/VIEW/ [ datum dostopa ]