Index 028

Rokopis pri muzejskem primerku Hrenove izd. Evangelijev in listov


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Rokopis pri muzejskem primerku Hrenove izd. Evangelijev in listov
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1672
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 028. Rokopis pri muzejskem primerku Hrenove izd. Evangelijev in listov. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_028/VIEW/ [ datum dostopa ]