Index 029

Cesarsko odločilo podložnikom minoritskega samostana v Ptuju


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: listina :
naslov: Cesarsko odločilo podložnikom minoritskega samostana v Ptuju
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1600
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 029. Cesarsko odločilo podložnikom minoritskega samostana v Ptuju. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_029/VIEW/ [ datum dostopa ]