Index 034

Kohenove svetniške legende


identifikator rokopisa:
naselje: Celovec
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota:
naslov: Kohenove svetniške legende
opomba regesta : Nekdo z rokopisom, podobnim Gutsmannovemu. Prevod v podjunsko obarvan jezik. Svetniške legende od adventa do konca junija. Obsega 1032 strani.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka od: 1750 do: 1790 : 1750-1790
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 034. Kohenove svetniške legende. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_034/VIEW/ [ datum dostopa ]