Index 033

Antikrist


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
naslov: Antikrist
opomba regesta : Prevod Antikrista nemškega kapucina Dionizija iz Lützelburga, rkp. opremljen z risbami. "Že 1769 ga je prepisal Valjavec Janez iz preddvorske fare in je dospel od tam tudi v Ljubljano in na Dolenjsko; na Koroškem ga je 1790 'deželski v šoli učeni' učenik Janez jezikovno popravil (trebil je tujke) in spis je v tej obliki nastopil pot po Dravski dolini proti Štajerskemu.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1767
kraj nastanka: okolica Vrbskega jezera
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 033. Žegar, Matija: Antikrist. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_033/VIEW/ [ datum dostopa ]