Index 036

Sastauni list sa siedom kraieu Niue od uranihariev Jakopi Teshaki pristhoi


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: listina :
naslov: Sastauni list sa siedom kraieu Niue od uranihariev Jakopi Teshaki pristhoi
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1677
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 036. Sastauni list sa siedom kraieu Niue od uranihariev Jakopi Teshaki pristhoi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_036/VIEW/ [ datum dostopa ]