Index 037

Prevod gorskega zakona


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Ljubljanski muzej
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Prevod gorskega zakona
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1683
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 037. Prevod gorskega zakona. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_037/VIEW/ [ datum dostopa ]