Index 042

Kastelečeva prireditev Dalmatinove biblije


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
naslov: Kastelečeva prireditev Dalmatinove biblije
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 1688
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 042. Kastelec, Matija : Kastelečeva prireditev Dalmatinove biblije. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_042/VIEW/ [ datum dostopa ]