Index 043

Prisega (Mihaela Giglerja)


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Prisega (Mihaela Giglerja)
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Dravsko polje
čas nastanka: 1696 (Glaser 1697!)
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 043. Prisega (Mihaela Giglerja). URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_043/VIEW/ [ datum dostopa ]