Index 045

Slovenski nadnapis v mestni hiši v Ljubljani


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Mestna hiša
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: epigraf :
naslov: Slovenski nadnapis v mestni hiši v Ljubljani
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Epigraf
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 1680
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 045. Slovenski nadnapis v mestni hiši v Ljubljani. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_045/VIEW/ [ datum dostopa ]