Index 044

Individualna prisega z dne 6. februar


identifikator rokopisa:
repozitorij: Ortenburški arhiv
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Individualna prisega z dne 6. februar
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 6. februar 1700
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 044. Individualna prisega z dne 6. februar. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_044/VIEW/ [ datum dostopa ]