Index 047

Spegel te Zhistosti


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1688
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 047. Kastelec, Matija : Spegel te Zhistosti. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_047/VIEW/ [ datum dostopa ]