Index 048

Thomas de Kempis Carniolus


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1688
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 048. Kastelec, Matija: Thomas de Kempis Carniolus. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_048/VIEW/ [ datum dostopa ]