Index 049

Latinsko-slovenski slovar


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: slovar :
naslov: Latinsko-slovenski slovar
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1688
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 049. Kastelec, Matija : Latinsko-slovenski slovar. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_049/VIEW/ [ datum dostopa ]