Index 052

Dve individualni prisegi


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Novo mesto
repozitorij: Kapiteljski arhiv
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Dve individualni prisegi
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1704
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 052. Dve individualni prisegi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_052/VIEW/ [ datum dostopa ]