Index 051

Dictionarium latino-carniolicum


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka: Ms 169
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: slovar :
naslov: Dictionarium latino-carniolicum
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: low od: 1675 do: 1700 : XVII. stoletje proti koncu
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 051. Dictionarium latino-carniolicum. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_051/VIEW/ [ datum dostopa ]