Index 059

Prisega za gorsko pravdo v Novem mestu


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Ljubljanski muzej
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Prisega za gorsko pravdo v Novem mestu
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 24. oktober 1730
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 059. Prisega za gorsko pravdo v Novem mestu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_059/VIEW/ [ datum dostopa ]