Bibl 081

Pravosodstvo pri novomeškem inkorporiranem uradu nemškega viteškega reda v letih 1721 do 1772


analitična raven:
avtor: Dolenc, Metod
naslov: Pravosodstvo pri novomeškem inkorporiranem uradu nemškega viteškega reda v letih 1721 do 1772
monografska raven:
naslov: Zbornik znanstvenih razprav I
impresum:
datum: 1920
obseg enote enota: pp : 22-100
opomba: Na strani 23 je omenjen foliat (Bergthaidungsprotokoll), o katerem piše Ivan Vrhovec v "bib_132", na str.88 pa sta objavljena prepis prisege iz leta 1730 in iz leta 1735.