Index 061

Individualna prisega z dne 1. marca


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Kamnik
repozitorij: Mestni arhiv v Kamniku
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Individualna prisega z dne 1. marca
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1735
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 061. Individualna prisega z dne 1. marca. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_061/VIEW/ [ datum dostopa ]