Index 062

Prisega po gorski pravdi v Starcih


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Ljubljanski muzej
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Prisega po gorski pravdi v Starcih
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 9. oktober 1735
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 062. Prisega po gorski pravdi v Starcih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_062/VIEW/ [ datum dostopa ]