Index 076

Gorske artikelni


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Deželni muzej
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Gorske artikelni
zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1781 : pred letom 1781
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 076. Gorske artikelni. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_076/VIEW/ [ datum dostopa ]