Index 075

Dve individualni prisegi


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Dve individualni prisegi
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Zapisnik tožb stiškega patrimonialnega sodišča
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Stična
čas nastanka: 1760
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 075. Dve individualni prisegi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_075/VIEW/ [ datum dostopa ]