Index 082

Kaku se na Krajnskim prosu mane


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Kaku se na Krajnskim prosu mane
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: low : ok. 1783
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 082. Japelj, Jurij : Kaku se na Krajnskim prosu mane. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_082/VIEW/ [ datum dostopa ]