Index 083

Otročja postela na kmetih


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Otročja postela na kmetih
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: low : ok. 1783
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 083. Japelj, Jurij : Otročja postela na kmetih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_083/VIEW/ [ datum dostopa ]