Index 085

Planšar


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: low : ok. 1795
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 085. Zois, Žiga : Planšar. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_085/VIEW/ [ datum dostopa ]