Index 086

Lenora


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
avtor: Zois, Žiga
naslov: Lenora
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: low : ok. 1792
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 086. Zois, Žiga : Lenora. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_086/VIEW/ [ datum dostopa ]