Index 087

Mačka


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
avtor: Zois, Žiga
naslov: Mačka
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: medium : ok. 1802
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 087. Zois, Žiga : Mačka. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_087/VIEW/ [ datum dostopa ]