Index 125

Spis o čebeljih rojih


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Spis o čebeljih rojih
opomba regesta : Prevod Janševega spisa iz leta 1771
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1776
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 125. Glavar, Peter Pavel : Spis o čebeljih rojih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_125/VIEW/ [ datum dostopa ]